W.F.M.VAN DIJK & PARTNERS
Arbeids- & organisatiepsychologie · Klinische psychologie · Neuro- en revalidatiepsychologie · Coaching en training

Bureauprofiel W.F.M. van Dijk & Partners

Onze missie is zowel het optimaliseren van het beroepsmatig functioneren van een medewerker, een team, het management, de ondernemingsraad en van uw integrale organisatie als de persoonlijke ontwikkeling van een individu.

Uitgangspunt is het leveren van maatwerk

Een excellente organisatie ontstaat onder de noodzakelijke voorwaarde (naast andere),
dat er voldoende oog en oor voor elkaar is en in onderling vertrouwen integer wordt samengewerkt. Elke medewerker met zijn eigen competentieprofiel kan de ander aanvullen, waardoor de optimale synergistische situatie van 1 + 1 = 3 kan worden bereikt.

Op organisatieniveau wordt in principe een (kort) vooronderzoek uitgevoerd, dat kan leiden tot een opdracht vanaf een smal project over een specifiek onderwerp of probleem tot en met een brede organisatiescan om de integrale stand van zaken in de organisatie in beeld te brengen. W.F.M. van Dijk & partners geeft adviezen over verbeteractiviteiten.

Op individueel of groepsniveau verzorgt W.F.M. van Dijk & partners management- en persoonlijke coaching respectievelijk individuele en groepstraining.

W.F.M. van Dijk & partners verzorgt ook maattrainingen, zoals voor (startende of suboptimaal functionerende) Ondernemingsraden.

W.F.M. van Dijk & partners maakt deel uit van een netwerk van bedrijven die, indien nodig, gebruik maken van elkaars deskundigheid en ervaring.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of vrijblijvende informatie.